Tepelná čerpadla

LG Therma V 14 kW

TČ LG Therma V 14kW, nový třífázový model. Náhrada stávajícího elektrokotle 15 kW. Je zapojen do radiátorového topného okruhu společně s automatickým kotlem na uhlí. Zároveň ohřívá TUV zásobník o objemu 250l. V systému je zapojeno cirkulační čerpadlo TUV.

Obrázek reference: 
vnitřní instalace
vnější jednotka

LG Therma V 9 kW

Instalace tepelného čerpadla do RD, kde se doposud topilo krbem s teplovodním výměníkem. Ohřev vody probíhal v elektrickém boileru. Náklady na topení nebyly vysoké, ale topení bylo pracné.

Instalací TČ vzduch – voda se náklady za topení zvýší jen minimálně. Navíc zvýšené náklady na topení budou kompenzovány nižšími náklady na ohřev TUV pomocí tohoto TČ LG Therma V. Spotřeba teplé vody je totiž v tomto domě, kde žijí dva dospělí a dvě malé děti, vysoká.

Po 1 roku provozu

Investice na pořízení TČ s 200l zásobníkem byly 130.000 Kč. Majitel zažádal o dotaci 50.000 Kč v rámci programu „Zelená úsporám“. Náklady na vytápění a ohřev TUV byly za rok 12.000 Kč.

Obrázek reference: 
vnitřní instalace
vnější jednotka

Daikin Altherma HT 16kW

Dům byl původně vytápěn radiátorovou otopovou soustavou s kotlem na zemní plyn, v kombinaci s kotlem na dřevoplyn. Investor požadoval zachovat stávající vysokou teplotu topné vody na maximální hranici 80st. C a nezasahovat do otopové soustavy.

V letošním roce bylo instalováno firmou SUPERFROST, s.r.o. splitové TČ vzduch – voda Daikin HT o maximálním výkonu 16kW. Teplota výstupní topné vody je až 80st.C. Jedná se o novinku v oblasti vysokoteplotních tepelných čerpadel. Tato TČ jsou vhodná zejména pro objekty s nedostatečným výkonem radiátorů při použití klasických tepelných čerpadel. Zařízení má dva kompresory, jeden ve venkovní jednotce a druhý ve vnitřní části, tzv. hydroboxu. TČ má až do venkovní teploty -15 st.C konstantní výkon 16kW. Pracuje tedy v monovalentním provozu bez akumulační nádoby. Při -20 st. C je maximální výstupní teplota 70 st. C, což je pro danou instalaci postačující.

TČ má příkon pouze 5,57kW. Do systému byl nově zařazen 200 l vyrovnávací zásobník, který je součástí vnitřní jednotky. Celá vnitřní jednotka vč. zásobníku TUV 200l zabírá plochu 60×60 cm, výška 201cm. TČ má průměrný roční topný faktor 3.

Hlavním přínosem je náhrada zastaralého plynového kotle a zlevnění ohřevu TUV. Kotel na dřevoplyn zůstal do systému zapojen a bude tak i nadále příležitostně využíván. Systém funguje v zapojení bez akumulační nádoby.

Potřeba tepla na tento dům s tep. ztrátou cca 16kW je 138GJ (38,5MWh). Předpokládaná roční úspora je cca 26.000,- Kč oproti plynovému kotli při současných cenách elektrické energie.

Vzhledem k získané sazbě D56 – Tepelné čerpadlo s platností nízkého tarifu 22 hodin denně, lze předpokládat další nemalou úsporu v platbě za ostatní elektřinu používanou v této domácnosti.

Obrázek reference: 
vnější jednotka
vnitřní instalace

Toshiba Estia 14kW

Jedná se o rekonstruovaný RD, kde se doposud topilo elektrickými přímotopy. TUV se ohřívala v elektrickém zásobníku 120l. Majitel domu se rozhodl pro změnu vytápění, neboť platba za elektrickou energii se za rok 2009 vyšplhala do výše přes 80 tisíc Kč.

V roce 2010 došlo k vybudování nízkoteplotní radiátorové otopové soustavy ( byly instalovány měděné rozvody a radiátory typ VK33 pro teplotní spád topné vody 50/40/22 st.C). Tepelná ztráta objektu byla spočítána na 12,5kW. Protože dům stojí v hustě zastavěné oblasti a přiléhá k ní pouze malý pozemek nebylo jednoduché vybrat vhodné místo pro venkovní jednotku. Po konzultacích se sousedy byla jednotka atypicky umístěna na rovné části střechy domu, kde je zajištěn odvod kondenzátu a je minimálně zatěžováno okolí domu hlukem z této jednotky. Bylo zvoleno velmi tiché TČ Toshiba Estia o nominálním výkonu 14kW. Zbylá technologie zařízení byla umístěna v nevyužívaném sklepním prostoru. Do systému je zařazena malá oddělovací nádrž (akumulace) o objemu 125l. Důvodem k jejímu použití je oddělení okruhu TČ od topného okruhu. Tímto oddělením je eliminován přenos vibrací nutně vysokého průtoku topné vody hydroboxem. Přenos tepla z akumulace do topného systému je realizován energeticky úsporným oběhovým čerpadlem Grundfoss Alpha 2. Dodávku TUV zajišťuje 200l průtočný zásobník.

Obrázek reference: 
vnitřní instalace
vnější jednotka